معنی و ترجمه کلمه جاى شستن ظروف کثیف آشپزخانه به انگلیسی جاى شستن ظروف کثیف آشپزخانه یعنی چه

جاى شستن ظروف کثیف آشپزخانه

scullery

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها