معنی و ترجمه کلمه جاى محدود براى فعالیت حیوانات به انگلیسی جاى محدود براى فعالیت حیوانات یعنی چه

جاى محدود براى فعالیت حیوانات

home range

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها