معنی و ترجمه کلمه جاى مخصوص خواندن کلیسا به انگلیسی جاى مخصوص خواندن کلیسا یعنی چه

جاى مخصوص خواندن کلیسا

choir loft

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها