معنی و ترجمه کلمه جاى نگهدارى خاکستر مردگان به انگلیسی جاى نگهدارى خاکستر مردگان یعنی چه

جاى نگهدارى خاکستر مردگان

columbarium

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها