معنی و ترجمه کلمه جاى پا به انگلیسی جاى پا یعنی چه

جاى پا

foothold
footing
footmark
footprint
footstep
rake
toe
toehold
trace
vestige
vestigial

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها