معنی و ترجمه کلمه جاى چیزى را گرفتن به انگلیسی جاى چیزى را گرفتن یعنی چه

جاى چیزى را گرفتن

supplant

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها