معنی و ترجمه کلمه جاى کشیدن تریاک با استعمال نوشابه به انگلیسی جاى کشیدن تریاک با استعمال نوشابه یعنی چه

جاى کشیدن تریاک با استعمال نوشابه

joint

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها