معنی و ترجمه کلمه جایزالخطا بودن به انگلیسی جایزالخطا بودن یعنی چه

جایزالخطا بودن

fallibility

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها