معنی و ترجمه کلمه جایزه آوردن سر جنایتکار به انگلیسی جایزه آوردن سر جنایتکار یعنی چه

جایزه آوردن سر جنایتکار

head money

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها