معنی و ترجمه کلمه جایزه تسلى بخش به انگلیسی جایزه تسلى بخش یعنی چه

جایزه تسلى بخش

booby prize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها