معنی و ترجمه کلمه جایزه به انگلیسی جایزه یعنی چه

جایزه

award
bonus
guerdon
meed
pewter
premium
prise
prize
reward
rewardable
testimonial
trophy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها