معنی و ترجمه کلمه جایز الخطایى به انگلیسی جایز الخطایى یعنی چه

جایز الخطایى

peccancy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها