معنی و ترجمه کلمه جایى که گاز مى سوزد به انگلیسی جایى که گاز مى سوزد یعنی چه

جایى که گاز مى سوزد

gas log

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها