معنی و ترجمه کلمه جایگاه زمستانى به انگلیسی جایگاه زمستانى یعنی چه

جایگاه زمستانى

hibernaculum

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها