معنی و ترجمه کلمه جایگزینى به انگلیسی جایگزینى یعنی چه

جایگزینى

embedment
lodgement
lodgment
replacement
situation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها