معنی و ترجمه کلمه جایگزین چیز دیگرى شدن به انگلیسی جایگزین چیز دیگرى شدن یعنی چه

جایگزین چیز دیگرى شدن

supersede

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها