معنی و ترجمه کلمه جایگیرى تخم در انت هاى کیسه ى جنینى به انگلیسی جایگیرى تخم در انت هاى کیسه ى جنینى یعنی چه

جایگیرى تخم در انت هاى کیسه ى جنینى

acrogamy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها