معنی و ترجمه کلمه جایگیر ساختن به انگلیسی جایگیر ساختن یعنی چه

جایگیر ساختن

graven
inculcate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها