معنی و ترجمه کلمه جایگیر به انگلیسی جایگیر یعنی چه

جایگیر

expletive
expletory
surrogate

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها