معنی و ترجمه کلمه جا گرفتن به انگلیسی جا گرفتن یعنی چه

جا گرفتن

hold
indwell
situate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها