معنی و ترجمه کلمه جبران غرامت به انگلیسی جبران غرامت یعنی چه

جبران غرامت

reparation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها