معنی و ترجمه کلمه جبران ناپذیر به انگلیسی جبران ناپذیر یعنی چه

جبران ناپذیر

irrecoverable
irreparable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها