معنی و ترجمه کلمه جبران کردن به انگلیسی جبران کردن یعنی چه

جبران کردن

atone
compensate
compensation
countervail
expiate
gratify
make up
offset
paid
quittance
reciprocate
recoup
rectify
redress
reimburse
remedy
repair
requite
retrieve

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها