معنی و ترجمه کلمه جبر گرایى به انگلیسی جبر گرایى یعنی چه

جبر گرایى

determinism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها