معنی و ترجمه کلمه جبس طمث به انگلیسی جبس طمث یعنی چه

جبس طمث

amenia

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها