معنی و ترجمه کلمه جبن به انگلیسی جبن یعنی چه

جبن

cowardice
dismay
poltroonery
pusillanimity
timidity
timidness

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها