معنی و ترجمه کلمه جبهه حد فاصل بین دو توده هواى راکد به انگلیسی جبهه حد فاصل بین دو توده هواى راکد یعنی چه

جبهه حد فاصل بین دو توده هواى راکد

stationary front

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها