معنی و ترجمه کلمه جبهه کلیسا به انگلیسی جبهه کلیسا یعنی چه

جبهه کلیسا

tympan
tympanon

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها