معنی و ترجمه کلمه جبه کتانى گشاد اسقفان و راهبان به انگلیسی جبه کتانى گشاد اسقفان و راهبان یعنی چه

جبه کتانى گشاد اسقفان و راهبان

rochet

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها