معنی و ترجمه کلمه جداجدا سفارش داده شده به انگلیسی جداجدا سفارش داده شده یعنی چه

جداجدا سفارش داده شده

a la carte

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها