معنی و ترجمه کلمه جداشدن به انگلیسی جداشدن یعنی چه

جداشدن

dispart
dissent
dissevere
part

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها