معنی و ترجمه کلمه جدا جدا به انگلیسی جدا جدا یعنی چه

جدا جدا

septate
septifragal
singly

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها