معنی و ترجمه کلمه جدا رفتن به انگلیسی جدا رفتن یعنی چه

جدا رفتن

secede

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها