معنی و ترجمه کلمه جدا سازنده به انگلیسی جدا سازنده یعنی چه

جدا سازنده

disjunctive
interceptor
separative

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها