معنی و ترجمه کلمه جدا سازى به انگلیسی جدا سازى یعنی چه

جدا سازى

individuation
segregate
separating
separatism
sequestration
severance

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها