معنی و ترجمه کلمه جدا شدنى به انگلیسی جدا شدنى یعنی چه

جدا شدنى

detachable
precipitant
separable
severable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها