معنی و ترجمه کلمه جدا نشدنى به انگلیسی جدا نشدنى یعنی چه

جدا نشدنى

inseparable
irresolvable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها