معنی و ترجمه کلمه جدا کردنى به انگلیسی جدا کردنى یعنی چه

جدا کردنى

detachable
partible
separable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها