معنی و ترجمه کلمه جدا کردن دومنطقه به وسیله ایجاد شیار بین آنها به انگلیسی جدا کردن دومنطقه به وسیله ایجاد شیار بین آنها یعنی چه

جدا کردن دومنطقه به وسیله ایجاد شیار بین آنها

benday

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها