معنی و ترجمه کلمه جدا کردن عناصر رنگى از هم به انگلیسی جدا کردن عناصر رنگى از هم یعنی چه

جدا کردن عناصر رنگى از هم

chromatography

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها