معنی و ترجمه کلمه جدا گرایى به انگلیسی جدا گرایى یعنی چه

جدا گرایى

separatism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها