معنی و ترجمه کلمه جدول بندى به انگلیسی جدول بندى یعنی چه

جدول بندى

tab
tabulating
tabulation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها