معنی و ترجمه کلمه جدول دار به انگلیسی جدول دار یعنی چه

جدول دار

sulcate


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها