معنی و ترجمه کلمه جدول دار به انگلیسی جدول دار یعنی چه

جدول دار

sulcate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها