معنی و ترجمه کلمه جدى گرفتن به انگلیسی جدى گرفتن یعنی چه

جدى گرفتن

solemnify

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها