معنی و ترجمه کلمه جد اعلى به انگلیسی جد اعلى یعنی چه

جد اعلى

forbear
forebear

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها