معنی و ترجمه کلمه جذب ثانوى به انگلیسی جذب ثانوى یعنی چه

جذب ثانوى

reabsorption


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها