معنی و ترجمه کلمه جذب ثانوى به انگلیسی جذب ثانوى یعنی چه

جذب ثانوى

reabsorption

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها