معنی و ترجمه کلمه جذب سطحى به انگلیسی جذب سطحى یعنی چه

جذب سطحى

adsorption
sorption

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها