معنی و ترجمه کلمه جراحى و از بین بردن چین و چرک صورت به انگلیسی جراحى و از بین بردن چین و چرک صورت یعنی چه

جراحى و از بین بردن چین و چرک صورت

face lifting


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها