معنی و ترجمه کلمه جرعه به انگلیسی جرعه یعنی چه

جرعه

godown
gulp
potation
potion
quaff
shot
sip
swig

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها