معنی و ترجمه کلمه جرم اعمال نفوذ در هئیت منصفه یا دادگاه به انگلیسی جرم اعمال نفوذ در هئیت منصفه یا دادگاه یعنی چه

جرم اعمال نفوذ در هئیت منصفه یا دادگاه

embracery

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها